Хімічні властивості основних оксидів

Основні оксиди - це оксиди металічних елементів, в яких ці елементи виявляють валентності І, ІІ. Цим оксидам відповідають основи.

Хімічні властивості основних оксидів:
- взаємодія з водою (оксиди лужних та лужноземельних елементів), утворюються луги

Наприклад:

Na2O + H2O = 2 NaOH
BaO +H2O = Ba(OH)2 
K2O + H2O = 2 KOH
CaO +H2O = Ca(OH)2 

Зверніть увагу, що дані реакції відносять до реакцій сполучення ( із двох речовин утворюється одна речовина).

- взаємодіють з кислотними оксидами, утворюється сіль відповідної кислоти:

Наприклад:

Na2O + SO2 = Na2SO3
BaO + SO3 = BaSO3
MgO + CO2 = MgCO3

Зверніть увагу, що дані реакції теж відносяться до реакцій сполучення.

- взаємодіють з кислотами, утворюються сіль та вода.

Наприклад:

Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O
CuO +2HCl = CuCl2 + H2O
MgO + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O

Ці реакції відносяться до реакцій обміну (дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинками).

Оксид кальцію та гідроксид кальцію
Оксид кальцію називають-негашене вапно (рос.негашеная известь).
Гідроксид кальцію називають -  гашене вапно (рос. гашеная известь).Cхема хімічних властивостей 
основних оксидів:
1) о.о. + H2O = луг 
2) о.о. + к.о. = сіль
3) о.о. + кислота = сіль + H2O

умовні позначення в схемі: 
о.о. - основний оксид, 
к.о.- кислотний оксид
Немає коментарів:

Дописати коментар