Амфотерність. Амфотерні гідроксиди.

Амфоте́рність — здатність сполук проявляти кислотні й основні властивості. Амфотерними сполуками (їх ще називають амфолітами) є водагідроксиди алюмініюцинкухрому тощо. 


Амфотерні гідроксиди — речовини, до складу яких входить аніон ОН (гідроксид), і які при взаємодії з кислотами поводять себе як основи, а при взаємодії з основами — як кислоти. Тому їх формули в реакціях з кислотами слід записувати за типом основ, а в реакціях з основами — за типом кислот. До амфотерних відносять гідроксиди амфотерних оксидів: Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)4, Pb(OH)4 і ін.Амфотерні гідроксиди,на відміну від типових,взаємодіють не лише з кислотами,а й з лугами,утворюючи солі.
Наприклад:
  • Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O
  • H2ZnO2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O
1 коментар: