Складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі властивостей солей

Солі - це складні речовини, що містять атоми металічних елементів та кислотні залишки.
Солі беруть участь у різноманітних реакціях  із простими і складними речовинами.

1. Реакції взаємодії солей з металами. Сіль у водному розчині може реагувати з металами з утворенням нової солі та іншого металу.2. Реакції взаємодії солей з лугами. Дані реакції відбуваються лише в розчині. Реакція можлива, якщо один із її продуктів - сіль або основа - випадає в осад. Для прогнозування можливості проходження таких реакцій використовують таблицю розчинності.
3. Реакції взаємодії солей з кислотами. Реакції кислот з солями належать до реакцій обміну. Не всі реакціїє можливими. Випадки коли ці реакції відбуваються:
  • продукт реакції сіль або кислота випадає в осад,
  • кислота, що утворилась є леткою (HCl, H2S, HF) чи походить від газуватої сполуки або розкладаються з утворенням газу (карбонатна кислота розкладається на вуглекислий газ та воду, сульфітна кислота розкладається з утворенням сірчистого газу та води),
  • кислота, що вступає в реакцію, є сильною, а кислота, яка утворюється, - слабкою.4. Реакції між розчинами солей. Взаємодія між двома солями відбувається лише в розчині (реагенти мають бути розчинними у воді) з утворенням двох нових солей. Реакція можлива, якщо один із її продуктів випадає в осад, тобто є нерозчинни або малорозчинним.

5. Термічний розклад солей. Оксигеновмісні солі, утворнені газуватими, леткими чи нестійкими оксидами, при нагріванні розкладаються. Продуктами цих реакцій, як правило, є два відповідних оксиди.
         Нітрати, як і нітратна кислолта, похлдять від нітроген(V) оксиду. Однак під час нагрівання нітратів нітроген(V) оксид не утворюється через свою нестійкість.
        Солі лужних або не розкладаються (карбонати, сульфати), або розклад має певні особливості.

Немає коментарів:

Дописати коментар