Солі. Хімічні властивості солей.


Солі — це складні речовини, до складу яких входять атоми металічного елемента й кислотні залишки.
Складаючи формулу солі, на першому місці треба написати хімічний символ металічного елемента, поруч — кислотний залишок, тоді зазначити валентність та розставити індекси. При цьому слід керуватися таким правилом: сума одиниць валентності атомів металу має дорівнювати сумі одиниць валентності кислотних залишків.

Приклади реакцій, унаслідок яких утворюються солі:
Mg + H2S04 = MgS04 + Н2
                         Магній сульфат
CuO + 2НСІ = CuCI2 + Н20
                     Купрум(ІІ) хлорид
Ca(OH)2 + 2HN03 = Ca(N03)2 + 2H20
                                      Кальцій нітрат
Взаємодія солей з металами:Немає коментарів:

Дописати коментар